Garantie Voorwaarden

Garantie voorwaarden

 1. Garantie geldt uitsluitend indien het aankoopbewijs kan worden voorgelegd.
 2. Bij aflevering van het voertuig of goederen verklaart de klant het voertuig of goederen in goede staat te hebben ontvangen, zonder enig defect of transportschade.
 3. Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade ten gevolge van ongelukken, schokken, brand, verwaarlozing of verkeerd gebruik.
 4. De garantie heeft uitsluitend betrekking op het voertuig, Garantie is niet van toepassing wanneer product defect is ten gevolge van een reden die naar oordeel van onze technische dienst niet is terug te voeren op materiaal -of fabricagefout.
 5. De klant brengt steeds voor herstellingen, onderhoud of defecten de voertuigen geheel voor eigen rekening terug naar een 1 van onze officiële YCF Dealers onderhoudspunt. Defecte onderdelen worden door ons kosteloos toegestuurd, indien die onder de garantiedekking vallen. Uurloon en eventuele transportkosten vallen nimmer onder de garantiedekking.
 6. Regulier onderhoud aan het voertuig komt voor rekening van de klant en valt niet onder garantie.
 7. Wanneer de minimale vereisten van onderhoud aan het voertuig niet worden nageleefd vervalt de garantie van het voertuig. Klant wordt geacht de juiste procedure te volgen wat betreft onderhoud en het inrijden van het voertuig.
 8. Overdracht van garantie kan enkel indien de nieuwe klant in het bezit is van het originele aankoopbewijs.
 9. Garantie is op basis van omruil van defecte onderdelen, dus haal- of breng service en uurloon is hier niet bij inbegrepen. Naast deze garantiebepalingen blijven wettelijke garantiebepalingen van kracht.
 10. Een eventueel door het bedrijf als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet en de overeenkomst op afstand.
 11. Een eventueel door de fabrikant of de importeur verleende garantie doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet, de overeenkomst op afstand en de door het bedrijf verleende garantie.
 • Online pitbikeshop / YCF Nederland.

	
Message Us on WhatsApp